<--

 

-->

at lege med den, interagere og drille den. Opdage den eller genfinde den. Lave den om til en flødebolle og sparke den til månen, og se hvad der så sker.

Interaktion
Observation
Dokumentation
Eller omvendt. Eller noget helt andet, dit valg.Hvad forstår du ved "tværkunstnerisk"?

 

At man ikke er bundet til at udtrykke sig via eet medie. At ideen er mere udslagsgivende og definerende for ”værket” end det forhåndenværende materiale/medie er.Hvis du kigger tilbage over det sidste år, hvad har du så lært på Tvær-GK?

 

Hvor fristillende det er at aflære konventioner. Hvor dejligt det er at tænke og fjolle rundt og undersøge sammen med nogle så fantastiske mennesker som de andre på årgangen.

 

 

Hvordan aflærer man konventioner? Kan du evt. give eksempler på nogle ting, i har lavet på TværGK, hvor du har oplevet, at konventioner blev aflært?

 

Ja, fx den gang Lars Skinnebach underviste os. Vi læste digte op, men det var næsten et krav, at vi ikke sagde ord, men i stedet lyde, som på den ene eller den anden måde var afledt af ordene, der stod i digtet. Det er måske ikke helt rigtigt at sige, at vi der aflærte en konvention, idet at ingen af os vel som sådan tvivlede på, at man kunne læse digte op på den måde. Men vi brød da i hvert fald med den konventionelle måde at læse digte på. Selv havde jeg i hvert fald aldrig overvejet at læse tekster op på den måde, og jeg tænker, at det at man bliver præsenteret for en ny måde at gøre noget på, er med til at udvide rammerne for, hvilke virkemidler man vil tage i brug i sine egne værker. Med hvilke man så i forbindelse med udstillinger og andre præsentationer af disse selv kan være med til at rykke på de konventioner, der er i spil i den store kunstverden.Har dit syn på, hvad kunst er eller kan være, ændret sig ovenpå forløbet på Tvær-GK?

 

Helt bestemt.

 

 

Skønt. Men hvordan?! Eller, hvad vil du sige til dem, som spørger: "Er kunst så bare hvad-som-helst?"

 

Til dem vil jeg sige ja.
I løbet af mit år her på tværgk, er jeg gået fra at tænke ”kunst”, som det der står på

snakke med i det færdige udtryk, i kraft af dets årer som kniven følger eller knaster, som man må udenom. Når jeg skriver, starter jeg måske med eet billede i hovedet, som jeg vil skrive frem, men efterhånden som jeg vælger de ord, jeg vil bruge, og de rækkefølger de skal stilles i, er ordenes egne konnotationer og semantiske felter og sætningskonstruktionernes rytme med til at angive, hvor teksten skal bevæge sig hen.


Det er den ene måde, den ”konsekvente inkonsekvensisme” spiller en rolle i mit arbejde på. Den anden måde er af mere konceptuel, mindre praktisk karakter.
Det handler om, at jeg synes de bedste værker, er dem hvor man fornemmer, at den arbejdsprocess, der har skabt dem ikke har været styret af et forudbestemt mål og intention om, hvad værket skal sige, hvordan det skal se ud osv., men derimod af en oprigtig nysgerrighed for, hvad materialerne og medierne kan, og hvad de gør i sammenspil med hinanden. På den måde bliver værkerne til produkter af eksperimenter snarere end krypterede (eller ”kunstificerede”) budskaber, der kunne have været sagt lettere og klarer ved bare at sige det lige ud med almindelige ord. Ellers bliver kunsten til en klods om foden, snarere end et kraftfuldt sprog til at formulere det, der endnu ikke har ord.


Kunst er en igangværende diskussion om æstetik, som jeg mener bringer de mest interessante ”konklusioner” for dage, ved at ingen egentlig konkluderer noget… Det lyder paradoksalt, og det er helt klart en ufuldstændig teori, som jeg håber giver lidt mening. Det er i hvert fald det bedste, jeg kan formulere med ord.

 


Hvorfor valgte du at søge ind på Tvær-GK?

 

Jeg gik på bgk før, og da jeg hørte, at man ville starte en ny tværkunstnerisk linje op, syntes jeg, at det lød spændende. Det lød som et fristed og som noget, der kunne bringe nogle helt nye tanker på banen. Desuden tænkte jeg, at det kunne være spændende at være med til at starte linjen op og være med til definere, hvad Tvær gk skulle være for noget. At det ikke var et oldgammelt og allerede eksisterende fænomen, hvor rammerne var alt for faste.

 

 

Har du så oplevet, at du kunne være med til at definere Tvær-GK, og er det i dag blevet et nyt fænomen med faste rammer, eller hvordan bevarer man noget uden at holde det fast?

 

Ja helt klart. Dels har både vores koordinator Marie-Louise og de gæstelærer, vi har haft besøg af, været meget åbne for os elevers indspark og ideer. Hvad laver man på et tværkunstnerisk grundkursus? Det afgør de, der gør noget på det tværkunstneriske grundkursus, og det er jo os elever. Så på den måde. Helt klart.

 

 

Hvad er Tvær-GK?

 

Det handler kunst. Er du med så langt? Hvis ja, så vil jeg sige til dig, at det ikke handler en skid om kunst. Det handler om den verden, vi lever i! Det handler om at undersøge den, om

<--

-->